← Terug
Maatregelen Kemna Casting

Kemna Casting neemt de aantijgingen die recentelijk in de media zijn gedaan zeer serieus. 

 

Vandaag heeft Kemna Casting het onafhankelijke Bureau Integriteit (BING) ingeschakeld om te ondersteunen bij de te nemen vervolgstappen. Bureau Integriteit staat Kemna Casting vanaf vandaag bij met een externe vertrouwenspersoon en het opstellen van een klachtenregeling, een meldingsregeling en een gedragscode.

 

Kemna Casting hecht eraan dat iedereen die iets heeft meegemaakt dat hij of zij als ongewenst, grensoverschrijdend of intimiderend heeft ervaren, dit meldt bij Kemna Casting of bij de vertrouwenspersoon van Bureau Integriteit. De externe vertrouwenspersoon is bereikbaar via kemnacasting@bureauintegriteit.nl of via 033-2474309. Ook klachten en meldingen kunnen gedaan worden via deze kanalen. Kemna Casting zal alle nodige maatregelen nemen op basis van de meldingen en/of klachten.

 

Alle samenwerkingsverbanden tussen Job Gosschalk en Kemna Casting zijn inmiddels gestaakt; mogelijke indirecte invloed als stemgerechtigd mede-aandeelhouder van Kemna Casting en gelieerde bedrijven wordt zo snel mogelijk beëindigd.